Categories
čínské zprávy HSK

nové HSK 3.0 od 1. července 2021

nové HSK 3.0 od 1. července 2021

O tom, jak HSK původně vypadalo a podle čeho se řídí nové HSK 3.0 jsem už psal v minulých dílech seriálu o zkoušce HSK neboli oficiální zkoušce z čínského jazyka pro cizince.

Zdroje: goeastmandarin, Originální čínský dokument

Dnes jsem pro vás připravil informace o zavedení nového testu: dd kdy bude nové HSK 3.0 platit, jak se změnila struktura jednotlivých úrovní a jaké nové požadavky budou muset studenti splnit. Hned na úvod mám dobrou a špatnou zprávu. Ta dobrá je, že se nové HSK 3.0 orientuje na využití čínštiny v reálné každodenní komunikaci, ta špatná je, že se tím požadavky na znalosti zvýšili a nově je nutné umět psát znaky již od úrovně 1.

Studenti, kteří vlastní certifikát HSK 5 a níže by v nové formě testů nedosáhli na lepší než základní stupeň znalostí čínštiny. 

nové HSK 3.0 mají 3 úrovně a 9 stupňů a jsou určeny studentům čínštiny jako druhého jazyka, pro ty, kteří chtějí v Číně žít, studovat nebo pracovat. Pro porovnání s původními HSK 2.0 vydalo ministerstvo školství přehlednou tabulku, ve které je vidět, jak se změnili požadavky na množství slovíček/znaků pro jednotlivé úrovně. Protože však k aktualizaci HSK zkoušek nedošlo po více než 15 let, některá slovíčka jsou zcela nová a některá naopak z testu zmizela. Celkový počet nových slovíček tak může být vyšší než by mohlo z tabulky 1 vyplývat.

Protože však je nové HSK 3.0 zcela novým systémem testování čínštiny a pouhý počet slovíček/znaků je nedostatečným ukazatelem náročnosti a znalostí, jsou k dispozici všechna 4 kritéria (slabiky, znaky, slovíčka, gramatika). Celou statistiku nutných znalostní můžete vidět v tabulce 2. Před lomítkem je počet nových znalostí potřebných na danou úroveň, za lomítkem je celkový součet všech potřebných znalostí.

Jsem rád, že se celý systém od základu změnil. Tak jak byl znalostní test koncipovaný v předchozí verzi zkoušky, vůbec nereflektoval charakteristiky čínského jazyka. Rozdíl mezi znaky a slovy je propastný, slabiky nebyli vůbec brány v potaz a celkově byl test soustředěný výhradně na poslech a čtení.

úroveň (等) HSK 2.0 původní počet slovíček nový počet slovíček rozdíl nové HSK 3.0
HSK 1 150 500 +350 stupeň 1
HSK 2 150/300 772/1272 +972 stupeň 2
HSK 3 300/600 973/2245 +1645 stupeň 3
HSK 4 600/1200 1000/3245 +2045 stupeň 4
HSK 5 1300/2500 1071/4316 +1816 stupeň 5
HSK 6 2500/5000 1140/5456 +456 stupeň 6
není není 5636/11092 není stupně 7-9

Nové HSK je sice náročnější, ale mnohem lépe odráží reálné znalosti čínštiny.

úroveň HSK 3.0 slabiky znaky slova gramatické formy
stupeň 1 269 300 500  48
stupeň 2 199/468 300/600 772/1272 81/129
stupeň 3 140/608 300/900 973/2245 81/210
stupeň 4 116/724 300/1200 1000/3245 76/286
stupeň 5 98/822 300/1500 1071/4316 71/357
stupeň 6 86/908 300/1800 1140/5456 67/424
stupeň 7-9 202/1110 1200/3000 5636 /11 092 148/572

Z tabulek si sami můžete udělat představu a bez příkras lze říct, že nový systém úrovní je co do stránky znalostí mnohem náročnější než ten předchozí. Zároveň je potřeba připomenout, že nebylo výjimkou potkat v Číně zahraniční studenty, kteří i přes absolvování HSK4 nebyli schopni vyprodukovat kloudnou čínskou větu. Takže nové HSK 3.0 se více přiblížili realitě a budou odrážet skutečnou znalost čínštiny.

Popis dovedností na jednotlivých úrovních (等) HSK 3.0

Nejprve si projdeme jazykové schopnosti a dovednosti, které má student ovládat pro splnění požadavků jednotlivých stupňů nové zkoušky HSK 3.0, podrobný popis jednotlivých úrovní 1-9 bude obsahem dalšího článku.

Základní úroveň (初等)

 • Chápat jednoduché čínské texty
 • Účastnit se každodenní konverzace na omezená témata
 • Vyjádřit základní potřeby v oblasti studia, práce a mezilidských vztahů
 • Používání základních větných staveb, jednoduchých vět a frází v komunikaci
 • Základní znalosti čínské kultury a mezikulturních komunikačních dovedností

Střední úroveň (中等)

 • Chápat čínské texty s různými tématy a obsahy
 • Dokázat zahájit a udržovat plynulou konverzaci v čínštině
 • Diskutovat(strukturovaně) o komplikovaných tématech, jako je každodenní život, práce, zaměstnání, sociální a kulturní témata
 • Používat běžné komunikační strategie
 • Dobrá znalost čínské kultury a mezikulturních komunikačních dovedností

Pokročilá úroveň (高等)

 • Porozumět složitým textům na různá témata v různých stylech
 • Pořádat podrobné diskuse na nejrůznější odborná témata
 • Plynule komunikovat o složitých tématech zahrnujících společenský život, akademický výzkum a další oblasti, se skvělou logikou, strukturou a ucelenou organizací textu
 • Důkladné znalosti o čínské kultuře, mezinárodní perspektivu a skvělé mezikulturní komunikační dovednosti
Categories
čínské zprávy

Číňané testují na COVID všechny co se vrací na Nový rok domů

Zdroj 1: Shenzhenský komentář
Zdroj 2: deník Lidové zdraví
Zdroj 3: Chongqingský věstník 

Za posledních 14 dnů se výskyt počtu nakažených a lokálních přenosů v Číně zvýšil z jednotek případů na stovky. Velmi tuhá zima na severu Číny je pravděpodobně jednou z příčin nárůstu šíření viru. Už to nejsou jen případy zavlečené do Číny ze zahraničí (jak by taky mohli, když se mnoho letů začátkem ledna zrušilo), ale jsou to místní případy převážně asymptomatických přenašečů. A právě tato situace vedla soudruhy k bezprecedentnímu kroku. Ani loni v roce 2020, když celá epidemie začínala nebyli ochotni zaříznout tak hlubokou ránu do srdcí čínských občanů a odepřít jim dovolenou na Čínský nový rok. Letos je situace velmi podobná a vypadá to, že z plánovaných 1.7 miliardy cest se uskuteční jen zlomek.

20.1.2021 se v Čínských mediích objevila zpráva o tom, že každý, kdo bude cestovat v rámci každoroční “velké migrace” bude muset podstoupit PCR test na Covid-19 ve lhůtě 7 dní před odjezdem. Jednoduše řečeno, každý kdo se v rámci Číny přesune do jiné lokace musí projít PCR testem na Covid. To rozvířilo vody čínského internetu natolik, že během několika hodin byly oficiální stránky s úředním oznámením zavalené desítkami tisíc dotazů.

“【Vracející se do místa trvalého bydliště se musí prokázat negativním výsledkem PCR testu provedeným v posledních 7 dnech】Náměstkyně Státní komise pro kontrolu a prevenci nemocí Wang Bin: Po celé zemi se v každé vesnici budou odebírat vzorky, ve městech se budou testovat a výsledky testování budou oznámeny do 12 hodin od obdržení vzorků; Pokud tedy za každou cenu musí někdo jet do svého rodiště, je nutné aby předložil potvrzení o negativním PCR testu provedeném v posledních 7 dnech, zároveň se musí místní samospráva připravit na plošné testování a odebírání vzorků.”

Jak mají byrokratičtí aparátčíci ve zvyku, vydali jednověté oznámení s mnoha možnostmi výkladu a bez dalšího vysvětlení. Vysvětlení samozřejmě přišlo v zápětí, ale neobešlo se bez několikahodinových online spekulací ze strany lidově demokratických  občanů. 键盘侠, komentátoři, ale i obyčejní lidé s mobilním internetem si nenechali takto vágní formulaci jen tak líbit. Založili fora, wechatové skupiny a veřejné chaty, kde se dohadovali o tom, co asi tak “básníci” mysleli tím svým nejnovějším protiepidemickým  prohlášením a jak se to bude praktikovat.

Kam se máme jít otestovat?
Kdo nás bude kontaktovat s výsledkem testu?
Jak to bude s čekáním ve frontě?
když se nemáme shromažďovat, budou kapacity testování dostatečné?
Proč rovnou nezrušíte celý Jarní festival, místo abyste zakázali pohyb lidí?
Poud pojedu z málo ryzikové oblasti do málo ryzikové oblasti tak se taky musím nechat testovat?
Jedu poprvé za přítelovo rodinou, to se taky počítá jako cesta do rodiště?
Když jedu do místa, které je velmi blízko, 2 hodiny autem, potřebuju taky negativní test?
Jsem po vakcinaci, musím se otestovat?
Nařekli jste žádný čas ani místo, od kdy dokdy se musíme nechat testovat, a kdy už není třeba se testovat?
Jsem student, když neodjedu, zajistí mi škola podporu – jídlo, ubytování, atd.?
Test jako samoplátce, nebo je to hrazeno? Kolik bude stát jeden test? Množstevní slevy budou?
V týdnu pracuju, o víkendu tam bude velká fronta.
Můžete jasně a stručně zodpovědět základní otázky občanů?
Za chvíli jsou ti svátky, to musím jít do karantény ve všech provinčních městech? 

Do večera bylo vydáno oficiální vysvětlení předešlého oznámení s tím, že je mířeno především na místní samosprávy. KSČ(rozuměj jako Komunistická Strana Číny ne ten zombie relikt na české politické scéně) se rozhodla, že za každou cenu zastaví šíření nákazy. Odhodlala se tedy ke kroku, který si netroufla učinit ani minulý rok, když pandemie ve Wuhanu začala, a defacto nařídila lidem aby zůstali doma a nikam na svátky nejezdili. Co se na ústředí rozhodlo mají za úkol naplánovat a implementovat jednotlivé provincie, města a vesnice svépomocí za účasti místní samosprávy. Jak to vypadá, když mají lokální autority implementovat nařízení nejvyššího vedení můžeme vidět na příkladu vymýcení chudoby nebo tříděnírecyklace odpadu. 

Detailní postupy mají být implementovány na základě 6 pravidel – časná prevence, časná detekce, časný reporting, časná karanténa, časná léčba, silné záruky. Ty budou mít za úkol implementovat i ty nejmenší správní jednotky pro všechny lidi, kteří se budou v rámci svátků přesouvat. Některé provincie motivují své rezidenty aby na svátky zůstali a nevraceli se do rodného města. Od doporučení, přes kapesné 500 yuanů až po bezplatnou návštěvu lékaře.

Jak to dopadne uvidíme už zítra. Minulý rok se na Čínský nový rok přesouvalu na miliardu a půl obyvatel, letos se očekává výrazný pokles. Už se to projevilo v prudkém propadu cen letenek a jízdenek po celé Číně. Naopak lokální cestování a výlety jsou velmi žádané. Pokud však už o Čínské kultuře něco víte, je vám jasné, že její sociální aspekt donutí většinu lidí vzdát se letošních svátků s blízkými a strávit je u obrazovek telefonů s jedním z nespočet online přenosů čínské státní televize(ENG).

Několik přátel, kteří v Číně stále jsou už se rozhodli, že nikam nepojedou a zůstanou v pohodlí domova. Nemyslím, že by czinci byli nějak vyjmuti z nových nařízení, ba naopak, ale chumlat se s dalším 1000 lidí v zimě a 3 hodiny čekat na odběr vzorku není úplně ideální strategie jak se vyhnout nachlazení. 

Categories
čínské zprávy

Hector boří mýty o Číně

Hector boří mýty o Číně

Originál na: chinanews(CHN)

V originálním titulku “Španělský mladík Hector Gomez: Pro Čínu bořím mýty”

Hector Goméz pochází ze Španělska a od roku 2012 žije v Číně a v současné době pracuje v soukromé hudební škole v Chongqingu.

Během epidemie koronaviru se v médiích objevilo spousty nepravdivých informací o Číně a lživé články se šířili po Internetu jako požár. Hector se na to nemohl dívat a tak v čase volna založil blog “fact-check China“. Hector se vyjádřil, že v dnešním světě je mnoho lidí, kteří se snaží za použití lživých a pokroucených informací očerňovat Čínu. Pomoci svého blogu chce přispět k tomu, aby “západ lépe porozuměl Číně”.

Chci ukázat světu pravdu

fact-check China je blog, který boří mýty o Číně. Jak Hector při našem rozhovoru řekl, impulsem pro vytvoření stránek bylo, že po vypuknutí epidemie koronaviru se v mediích začali objevovat falešné informace o Číně. Většina těchto negativních článků je postavena na stejném principu:  zprávy jsou krátké se silnou rétorikou a žádnými zdroji. Ve skutečnosti se dají tyto fámy rozptýlit během několika minut vyhledávání na internetu a já jsem se rozhodl to udělat, poskytnout lidem skutečný zdroj informací.

“Čína lhala o počtech mrtvých? FÁMA!” Takhle Hector uvozuje článek ze 7. června 2020. Následující obrázek jasně zobrazuje nízký počet mrtvých ve všech asijských zemích  v porovnání se západem k 13. březnu. Z něho je jasně patrné, že země regionu Asie a Pacifiku jsou mnohem efektivnější při předcházení smrti pacientů s COVID-19 než západ. Hector k článku přikládá krátké vysvětlení a zdroj na oficiálních stránkách WHO.

“Rozhodl jsem se, že každý článek budu psát co nejkratší, což více reflektuje současný styl konzumace zpráv a čtenářské návyky lidí.”

Za pouhý měsíc si stránky získaly značnou pozornost a během minulého týdne se jim podařilo zdvojnásobit počty zobrazení. Lidé si článek rádi sdílí s členy rodiny i mezi přáteli.

Hector uvedl, že se ve volném čase po práci zajímá a hodně čte o tématech související s Čínou, což mu dává nápady na obsah jeho stránek. Přesto, že může stránky aktualizovat až po práci, slibuje, že dokud se budou “šířit fámy” o Číně, nepřestane s jejich vyvracením.

V tuto chvíli plánuji zapojit dobrovlníky k překladu stránek do dalších jazyků, především angličtiny. Také plánuji začít rubriku o Čínské kultuře a jejím vývoji v posledních letech (především hudbě). Západ má velice rád hudbu, takže chci přispět k lepšímu nazírání na Čínu.

Předsudky pramení z neporozumění Číně

Během interview Hector vzpomínal: “Když jsem byl kluk, tak jsem ve zprávách neustále slýchal o rychlém rozvoji Číny a zároveň jsem slýchal, že tam je život velmi těžký. Říkal jsem si tehdy to je zvláštní, jak může ta země na jedné straně bohatnout a vzkvétat, zatímco na druhé straně se o ní říká, že se tam žije špatně. To nedává smysl.”

Po příjezdu do Číny si Hector stále více uvědomoval předsudky a negativní diskurz proti Číně. “Na jedné straně to je kvůli tomu, že západní media vždy ráda zdůrazňují Čínská negativa, ale taky si myslím, že to je kvůli tomu, že o Číně ví cizinci příliš málo. Proto také snadno uvěří mýtům a polopravdám.”

Nejhorší není to, že by Trump vykládal hlouposti o Číně každý den, ale že jeho výroky spousta lidí považuje za fakta a dokonce si nikoho neuvědomuje, že je poškozováno “Společenství sdíleného osudu lidstva“. Velmi se bojím, že následující generace bude těmito proti-čínskými výroky otrávena.

Hector se pokusil bořit mýty o Číně na západních sociálních mediích, ale platforma Facebooku jeho snahu o propagaci zhatila. “Přístup Facebooku je neuvěřitelný. Není to už jen otázka cenzury, ale oni mě zablokovali veškeré snahy o vytvoření účtu a zasílání zpráv.” říká Hector. “Facebook si samozřejmě myslí, že je v pořádku když je Internet zahlcen falešnými zprávami o Číně, protože to je pro ně důkazem svobody slova, ale když se pokusíte tyto fámy vyvrátit, tak už se jim tahle svoboda nelíbí.”

Čína a západ mají mnoho společného

Když jsme se bavili o dojmu z Číny, tak Hector rád cituje s děl, která četl během svých studií na vysoké škole. V té se o Číňanech píše jako o “Asijských středomořcích”. Protože Číňané jsou velmi vstřícní a také rádi tráví čas s přáteli stejně tak jako lidé žijící kolem středozemního moře. “Samozřejmě existuje mnoho rozdílů mezi Čínou a západem, ale toho společného je mnohem více, než se může na první pohled zdát.” říká Hector.

Hector miluje čcínskou historii a filmy od režiséra 张艺谋(Zhang Yimou), to ho přimělo jít na “Asijská studia”. Později se oženil se svou čínskou přítelkyní a usadil se v Chongqingu.

Je to dobrý pocit, žít v Číně. Ve srovnání s neustálou stagnací v Evropě se mi líbí ten pocit neutuchajícího vývoje.