Categories
čínské zprávy HSK

Nové HSK 3.0 – požadavky na pokročilou úroveň (高等)

HSK 3.0 Pokročilá úroveň (高等)

Pokročilá úroveň nové HSK 3.0 také obsahuje 3 stupně. Bude zapotřebí složit zkoušky stupně 7-9 aby se student mohl pokládat za pokročilého uživatele čínštiny. Jsou určeny pro ty, kteří chtějí v Číně studovat vysokoškolské obory vyučované v čínštině a pracovat na vysoce profesionálních pozicích (překladatel, právník). V tomto článku vám představím, jaké jsou požadavky z oblasti čtení, poslechu, konverzace, psaní a překladu na jednotlivých stupních pokročilé úrovně.

Je důležité upozornit, že pokročilá úroveň nového HSK 3.0 nebude běžně požadována po zahraničních studentech (mezinárodní studijní obory) v Číně. Její uspořádání bude také odlišné od předchozích dvou stupňů. Zde je shrnutí zvláštních specifik nové HSK 3.0 v bodech:

    • Materiály pro zkoušku jsou velmi profesionální a zaměřené na akademický výzkum.
    • Od studentů se očekává nejen schopnost psát a mluvit čínsky, ale činit tak s lehkostí, profesionálním slovníkem a elegancí.
    • Studenti musí být obeznámeni s detaily čínské kultury, skrytými významy a to do té míry, že budou uvažovat v čínštině stejně tak jako rodilý mluvčí.
    • Pro včechny 3 stupňe bude jeden společný test a na základě jeho výsledků se rozhodne, do kterého stupně testovaný spadá.

Celkový přehled nové zkoušky HSK 3.0 najdete ZDE
Zdroj:  Dokument čínského ministerstva školství

Nová pokročilá úroveň HSK (stupně 7 až 9)

Úlohy a témata 任务话题

Stupeň 7: 

Témata zahrnují společenskou etiketu, vědu a techniku, umění, tělesnou výchovu, psychologii a dalšího odborného obsahu. Příkladem úkolů pro studenty může být výměna názorů s účastníky na formálních akademických konferencích nebo čtení studijních materiálů z konkrétních oborů.

Stupeň 8: 

Témata zahrnují lingvistiku, politiku, ekonomii, právo, filozofii, historii atd. Studenti musí mít schopnost diskutovat o politických záležitostech, filozofii a náboženství za použítí správných jazykových prostředků. Studenti by měli být schopni vyjadřovat názory, klást otázky a odvolávat se při řešení sporů.

Stupeň 9: 

Buďte připraveni setkat se s tématy, jako je akademický výzkum, zákony nebo předpisy. Tato témata se mohou vztahovat na obchod, právní předpisy a mezinárodní záležitosti. Student by měl být schopen formálně vést obchodní jednání a umět číst v dokumentech jako jsou různé regulace, smlouvy a předpisi nebo akademické práce. 

Poslech

Stupeň 7:

Chápat přednášky o obecných tématech a společenských událostech (do 800 znaků) normální nebo dokonce vysokou rychlostí. Porozumět hlavní myšlence a získat klíčové informace i přes rušivé faktory v prostředí. Schpnost pochopit základní sociální a kulturní konotacím.

Stupeň 8:

Chápat přednášky na profesionální témata a konkrétní společenské události (do 800 znaků) normální nebo dokonce vysokou rychlostí. Porozumět nejen hlavní myšlence a získat klíčové informace, ale vyslechnout i detailníinformace v rišném prostředí. Schopnost porozumět sociálním a kulturním konotacím. 

Stupeň 9:

Chápat jakýkoliv poslech normální nebo dokonce vysokou rychlostí. Analyzovat a získat informace i pokud nejsou plně odprezentovány. Schopnost dobře rozumět sociálním a kulturním konotacím a bhodně se s nimi vypořádat.

Mluvení

Stupeň 7:

Vyjadřuje názory, vede konverzace nebo debaty pomoci různorodých gramatických prostředků. Má standardní výslovnost a je schopen měnit styl podle situace. Obohacuje projev jednoduchými rétorickými prostředky jako jsou metafory. Má základní kompetenci v mezikulturní komunikaci.

Stupeň 8:

Umí dobře pronášet projevy a debatovat za použití různých typů vět. Má standardní a plynulou výslovnost. Obohacuje projev vícero rétorickými prostředky. Má vynikající cit pro mezikulturní komunikaci.

Stupeň 9:

Umí skvěle mluvit na různá témata za použití rozsáhlé palety gramatických konstrukcí. Má standardní a plynulou výslovnost a je schopen měnit styl podel situace. Obohacuje projev vícero rétorickými prostředky. Má dobrou kompetenci v mezikulturní komunikaci.

Čtení

Stupeň 7: 

Je schopen číst slabiky, znaky a slovíčka obsažená v pokročilých ukazatelých jazykových znalostí. Čte složité texty k vybraným tématům rychlostí ne nižší než 200 znaků za minutu. Do jisté míry rozumí ustáleným pravidlům a způsobům prezentace myšlenek v čínském písemném projevu. Dokáže samostatně vyhledávat potřebné informace. Dokáže analyzovat logiku a strukturu sofistikovaného textu jak po formální, tak obsahové stránce.

Stupeň 8: 

Čte složité texty k vybraným tématům rychlostí ne nižší než 220 znaků za minutu. Dobře rozumí ustáleným pravidlům a způsobům prezentace myšlenek v čínském písemném projevu včetně kulturně-společenských konotací. Ovládá práci s textem do té míry, že je schopen v textu dohledat jazykové nepřesnosti, logické chyby atd. 

Stupeň 9: 

Čtěte složité texty v široké paletě stylů a forem na vybraná témata rychlostí ne nižší než 240 znaků za minutu. Skvěle rozumí a interpretuje všechny myšlenky v textu včetně složitých kulturně-společenských konotací.

Psaní

Stupeň 7:

Umí ručně psát 500 pokročilých znaků. Je schopen psát argumentační eseje, výklady a odborné články značného rozsahu. S konzistentním postojem, strukturou, správným formátem. Věty a vyjádření jsou správá a logická. Správně aplikuje rétorické metody.

Stupeň 8:

Umí ručně psát 500 pokročilých znaků. Je schopen psát argumentační eseje, výklady a odborné články značného rozsahu. Text má jasně definovaným postoj, strukturu, správné formulace i formát.Věty a vyjádření jsou správá a logická. Správně aplikuje různé metody rétoriky a zná mnohá 成语 a idiomatické výrazy.

Stupeň 9:

Umět ručně psát 500 pokročilých znaků. Je shopen napsat diplomovou práci. Správně používá veškeré rétorické prostředky a idiomy.  

Překlad

Stupeň 7:

Má základy profesionálních překladatelských dovedností. Je schopen provádět následné a doprovodné interpretace při formálních příležitostech a správně přeložit obecné, argumentační eseje či výklady.

Stupeň 8:

Má profesionální překladatelské dovednosti. Schopen provádět následné a doprovodné interpretace při formálních příležitostech. Schopen správně přeložit obecné, argumentační eseje a výklady o větší délce.

Stupeň 9:

Má dobré profesionální překladatelské dovednosti. Schopen hladce a rychle provádět simultánní tlumočení při formálních příležitostech a správně a kultivovaně přeložit různé druhy textů.

Categories
5X5

5X5 Jarní rozvolnění

5X5 Jarní rozvolnění

Ahoj vespolek,

Jarní oběžník ze Sudet je tu, a je plný návodů na to co dělat u obrazovek, když čekáte ve frontě do obchodu s oblečením během jarního rozvolnění. Co dělám, na co koukám, co mě zaujalo na Netu, konečně recenze na ten zimní oneblade a malá kulturní perlička z čínského YT. 

Co dělám:

Na blog se mi vloudil nechtěný návštěvník a v rámci očisty celé adresářové stuktury jsem nahrál i nový vzhled. Stránky by měli být i rychlejší než kdy předtím. Výsledek zhodnoťte tady a negativní i pozitivní zpětnou vazbu si rád vyslechnu na telefonu i na mailu. Rozvolnilo se nám a tak jsem tenhle měsíc strávil ve společnosti přátel a známých, ať už to bylo při opékaní u ohýnku nebo při procházce na vysokou, jarní počasí vybízelo k venkovním aktivitám. Další měsíc také přinesl další operaci a konečně snad zase normálně uvidím. 


Co mě zaujalo na Internetu:

irozhlas – OD moru KE covidu (CEZ) – statistika, historie, analýza dat, prezentace dat, antropologie, sociologie a další vědy ve VELMI rozsáhlé studii podnícené kovidovými patáliemi v ČR. Vše vztaženo na naší malou zemičku uprostřed Evropy. 

Vypadali vám vlasy? (CZE) – Nejde o článek, ale o to co odborníci doporučují – co nejvíce se vyhýbat stresu. Pomineme-li fakt, že server se jmenuje yookee a pravděpodobnost limitně se blížící k 1, že je článek opsaný ze zahraničních medií, přece jen mě na něm cosi zaujalo. Poslední věta konstatuje: „Odborníci doporučují se co nejvíce vyhýbat stresu.” Odborníci taky doporučují vyhýbat se tuctu dalších věcí [začátek nasearKazmu] Mám pocit, že páni odborníci asi na něco kápli, protože tuhle větu vidím v tisku poprvé. Takže doporučuji chodit na yookee pravidelně a třeba se dozvíte ještě něco víc šokujícího, objevného a užitečného. [konec nasearKazmu]


Co kupuji:

Philips oneblade – po 3 měsících používání můžu zhodnotit používání elektrického břitu na holení. Použití se hodně liší od klasické žiletky, a je mnohem účinnější holit se proti růstu vousů. Rychlost holení s oneblade je opravdu super – za 2 minuty je hotovo na sucho a bez pěny. Stále však přijde vhod voda po holení na zklidnění kůže. Úpravy delšího porostu pomocí nástavců (1,3,5 mm) mají průměrný výsledek. Nedoporučuju používat na jiné partie než obličej, ať si výrobce tvrdí co chce, tenhle břit je jen na tvářičky obličejové.  7/10


Na co koukám:

YT: Televizní hry a Kluci z Prahy  Janka znám z Honest guide (CZE), který používám i při výuce češtiny v Číně. Jeho projev je perfektně srozumitelný a často používá angličtinu. Jsou 2 tábory lidí: Jedni co propagují zodpovědnost za vlastní skutky a rozhodnutí na základě dostupných informací co říkají, že to těm lidem patří, když jsou tak hloupí a druzí, kteří by vše co se vydává za poctivý obchodní model v rámci zákona, ale úmyslně úvádí lidi v omyl zakázali. Ke kterému táboru se řadíte vy? Já jsem z tábora 4 lokalizovaném v Sudetech. 


Kulturní rozdíly:

Zeptej se Vincenta (CHN) – …kočičko. Vincent našel díru na trhu a skvěle přizpůsobil obsah cílové skupině (mladé Číňany). Na YT postuje krátká(8min) videa, kde radí čínským slečnám, jak ulovit toho svého prince a jak se nenechat utáhnout na vařené nudli. Kde jsou ty časy, kdy se PUA zaměřovalo na mladé a nezadané hochy ze středních vrstev. Vizuál i obsah je skvělou reprezentací současné čínské pop-kultury mladých. Vincent v něm poradí holkám z Číny co odpovědět na SMSku a jak poznat, že ten 老外laowai(cizinec) na druhé straně má opravdu zájem, nebo jak ho donutit, aby za ně cáloval pořádné peníze. Svižný, vtipný a hlavně plynule mandarínský video-blog (s titulky). 

Kamarádi a přátelé zůstaňte na příjmu. Budu posílat zajímavosti o životě mimo Čínu a online výuce češtiny dál. Dejte vědět, co vás potěšilo a o čem chcete slyšet příště!

 
KMM
Categories
čínské zprávy HSK

Nové HSK 3.0 – požadavky na střední úroveň (中等)

HSK 3.0 Střední úroveň (中等)

Střední úroveň nového HSK 3.0 také obsahuje 3 stupně. Bude zapotřebí složit zkoušky stupně 4-6 aby se student mohl pokládat za uživatele čínštiny, který je schopen v Číně studovat a pracovat. V tomto článku vám představím, jaké jsou požadavky z oblasti čtení, poslechu, konverzace a psaní na jednotlivých stupních střední úrovně.

Na střední úrovni HSK 3.0, která odpovídá předchozímu HSK 5-6, přibyla nová disciplína a tou je překlad. 

Celkový přehled nové zkoušky HSK 3.0 najdete ZDE
Zdroj:  Dokument čínského ministerstva školství

Nová střední úroveň HSK (stupně 4 až 6)

Úlohy a témata 任务话题

Stupeň 4: 

Témata zahrnují komunitní život, život na kampuse, zdraví, každodenní komunikaci v kanceláři a na pracovišti, zvířata, rostliny atd. Příkladem úkolů může být návštěva lékaře s efektivní komunikací příznaků a léčby, nebo schopnost napsat inzerát na brigádu a odpovědět na dotazy uchazečů. 

Stupeň 5: 

Témata zahrnují mezilidské vztahy, životní styl, metody učení, životní prostředí, současná společnost atd. Od studentů se očekává, že jsou schopni vyjádřit vlastní pohled na některá společenská témata a jsou schopni odpovídat na pracovní maily. Dále pak představit své studijní metody a navrhovat řešení problémů.

Stupeň 6: 

Témata směřují od obecných ke konkrétním oborům souvisejícím s prací a studiem, jako je sociální sociální interakce, podnikání, korporátní záležitosti, řešení problémů a srovnávání kultur.  Studenti by měli být schopni číst čínské zprávy, komentovat je a být schopni vést neformální diskuse o čínské historii a kultuře.

Poslech 听

Stupeň 4:

Porozumět neformálním dialogům a promluvám (do 400 znaků) ve standardní čínštině s přízvukem o rychlosti 180 – 200 znaků za minutu. Přes redundance a neobvyklé pauzy jsou shopni porozumět hlavní myšlence. Studenti v poslechu chápou a dokáží rozeznat skrytý význam či sarkasmus a chápat odkazy na čínskou kulturu .

Stupeň 5:

Porozumět neformálním i formálním dialogům a promluvám nebo rodiným konverzacím (do 500 znaků) ve standardní čínštině s přízvukem o rychlosti 200 – 220 znaků za minutu. Jsou schopni získat úplné a podrobné informace, i když se mluví se zbytečnými pauzami, redundancemi nebo i v hlučném prostředí. Chápou kulturní podtext v konverzacích a promluvách.

Stupeň 6:

Porozumět neformálním i formálním dialogům a promluvám na běžná témata (do 600 znaků) ve standardní čínštině s přízvukem a o vyšší rychlosti 200 – 220 znaků za minutu. Rozumí plynulé řeči rodilých mluvčí. Jsou scholni vyhnout se negtivním vlivům, jako jsou poruchy řeči nebo opravy proluv a porozumět skutečným záměrům mluvčího. Plně chápou význam s kulturním podtextem.

Mluvení 说

Stupeň 4:

Správně a přirozeně vyslovovat 724 běžných slabik se správnými tony. Studenti musí být schopni vytvářet monology nebo promluvy v odstavcích s logickým členěním a za použití souvětí a rozvitých vět popsat složitější situaci nebo rozvinout popis. Plynule a výstižně vyjádřit své názory nebo pocity v běžném hovoru.

Stupeň 5:

Správně a přirozeně vyslovovat 822 běžných slabik se správnými tony. Studenti musí být schopni účastnit se dikuse za použití komplikovaných souvětí velmi detailně popsat situaci. Jasně za použití adekvátních výrazů a s jasnou logickou strukturou vyjádřit názor na věc nebo popsat vlastní pocity.

Stupeň 6:

Správně a přirozeně vyslovovat 908 běžných slabik se správnými tony. Studenti musí být schopni užívat správných složitých větných struktur pro popis situace nebo scény. Dokáže podrobně popsat události a situace, vést diskuse a jednání se skvělou logickou stavbou. Obšírně a s detaily vysvětlit vlastní názor nebo pocity. Zároveň se vyjadřovat plynule a používat bohatou slovní zásobu vhodně přizpůsobenou situaci.

Čtení 读

Stupeň 4:

Dokáží rozpoznat význam přes 1200 čínských znaků a na 3245 slovíček. Umí číst texty se souvětími (do 500 čínských znaků) rychlostí alespoň 140 znaků za minutu. Chápou hlavní myšlenky z vyprávění, výkladů a jednoduchých dialektických textů. Čtou mezi řádky a mají dobré čtecí návyky, včetně procházení, přeskakování, odhadování a asociace různých významů v textu.

Stupeň 5:

Dokáží rozpoznat význam přes 1500 čínských znaků a na 4316 slovíček. Umí číst texty s rozvitými souvětími kolem 700 čínských znaků rychlostí alespoň 160 znaků za minutu. Umí shrnout hlavní body ve vyprávěních, výkladech a dialektických textech a přidat vlastní komentář. Čtou mezi řádky a text promýšlí. Mají dobré čtecí návyky, včetně procházení, přeskakování, odhadování významu slov, asociace a vyhledávání různých významů v textu.

Stupeň 6:

Dokáží rozpoznat význam přes 1800 čínských znaků a na 5456 slovíček. Studenti umí číst různorodé texty (do 900 čínských znaků) rychlostí ne nižší než 180 znaků za minutu. Zvládnou objasnit strukturu, logiku a hlavní body z jakýchkoli textů. Plně chápou a implicitní informace a kulturní prvky obsažené v textu. Mají vynikající čtecí návyky, včetně procházení, přeskakování, odhadování významu slov, asociace, vyhledávání různých významů v textu a sumarizace.

Psaní 写

Stupeň 4:

Umí napsat dalších 100 znaků nad rámec základních 300 čínských znaků. Příklad: 赞 (zàn chválit), 疑 (yi podezření). Jsou obeznámeni se strukturou složených znaků. Jsou schopni sepsat vyprávění nebo výklad o délce nejméně 300 znaků v požadovaném časovém limitu.

Stupeň 5:

Umí napsat dalších 250 znaků nad rámec základních 300 čínských znaků. Příklad: 碍 (ài blokovat), 鬼 (guǐ, duch).  Umí analyzovat strukturu různých znaků. Jsou schopni správně sestavit článek s vyprávěním, výkladem nebo jednoduchým argumentačním textem o délce nejméně 450 znaků v požadovaném časovém limitu. Chápou základní literární styly.

Stupeň 6:

Umí napsat dalších 400 znaků nad rámec základních 300 čínských znaků. Příklad: 傲 (ào arogantní), 蹲 (dun, dřep). Umět bez problémů analyzovat struktury nejrůznějších znaků. Jsou schopni sepsat složité vyprávění, výklad nebo argumentační text v délce minimálně 600 znaků v požadovaném časovém limitu. Rozumí různým stylům psaní a umí používat některé běžné literární prostředky jako jsou metafory.

Překlad 译

Stupeň 4:

Základní překladatelské schopnosti (z češtiny do čínštiny a naopak). Umí přeložit základní myšlenky a kulturní prvky. Zvládnou základní tlumočení při neformálních příležitostech. Musí bez chyb překládat psanou čínštinu.

Stupeň 5:

Dostatečné překladatelské schopnosti (z češtiny do čínštiny a naopak). Umí přeložit celé myšlenky a vhodně se vypořádat s kulturními prvky. Zvládnou základní simultání překlad při neformálních příležitostech. Musí relativně přesně překládat psanou čínštinu.

Stupeň 6:

Obecná překladatelská schopnost (z češtiny do čínštiny a naopak). Umí adekvátně přeložit celé myšlenky a zvládnout kulturní prvky. Zvládnou plynule tlumočit při neformálních příležitostech. Musí přesně překládat různé styly psané čínštiny.