Categories
čínské zprávy HSK

Nové HSK 3.0 – požadavky na základní úroveň (初等)

HSK 3.0 Základní úroveň (初等)


Základní úroveň nového HSK 3.0 obsahuje 3 stupně
. Bude tedy zapotřebí složit zkoušky stupně 1-3 aby se student mohl pokládat za uživatele čínštiny na základní úrovni. V tomto článku vám představím, jaké jsou požadavky z oblasti čtení, poslechu, konverzace a psaní na jednotlivých stupních základní úrovně.

Celkový přehled nové zkoušky HSK 3.0 najdete ZDE
Zdroj:  Dokument čínského ministerstva školství

Nová základní úroveň HSK (stupně 1 až 3)

 

Úlohy a témata 任务话题

Stupeň 1:

Úlohy zahrnují tato témata: Osobní údaje, denní režim, jídlo, doprava, koníčky atd. Studenti by měli být schopni splnit související komunikační úkoly v oblasti používání zdvořilých slov a základních frází a být schopni získat informace z prostředí, potvrdit si doměnku otázkou ANO/NE.

Stupeň 2:

Úlohy zahrnují tato témata: Základní společenský život, rodinný život, školní život, nakupování, stolování, osobní pocity atd. Studenti by měli být schopni si objednat jídlo v čínské restauraci, a vést jednoduché rozhovory s čínskými přáteli u jídla nebo vyplňit osobně údaje do jednoduchého formuláře.

Stupeň 3:

Úlohy zahrnují tato témata: Cestování, popis školního / pracovního dne, volnočasové aktivity, svátky, vzdělání, povolání atd. Studenti musí být schopni povídat si o Čínském novém roce, jeho zvycích a přípravě na něj, stejně tak jsou schopni formulovat ústní i písemnou pozvánku na Čínský nový rok.

Poslech 听

Stupeň 1:

Porozumět slovům, frázím a jednoduchým větám. Rozumět standardní, jasné a pomalé výslovnosti čínštiny s rychlostí kolem 100 znaků za minutu. Chápat základní předávané informace s pomocí obrázků nebo reálií.

Stupeň 2:

Porozumět jednoduchým dialogům, promluvám obsahujících jednoduché věty a 1-2 souvětí. Rozumět standardní, pozorně a pomalu vyslovované čínštině s rychlostí kolem 140 znaků za minutu. Studenti také musí rozumět složitějším dialogům za pomocí gest nebo mimiky.

Stupeň 3:

Porozumět jednoduchým dialogům a promluvám obsahujících dlouhé věty jednoduché a několik krátkých souvětí. Rozumět lehce akcentované standardní čínštině s průměrnou rychlostí promluvy ( asi 180 znaků za minutu). Díky znalostem změn ve výslovnosti, tonech a rychlosti promluvy jste schopni porozumět většímu množství informací.

Mluvení 说

Stupeň 1:

Správně vyslovovat 269 základních slabik (například: shān, fú, jǐ, ài). Studenti musí být schopni pomocí slovní zásoby a gramatických struktur obsažených v prvním stupni vytvářet jednoduché otázky a odpovídat na ně.

Stupeň 2:

Správně vyslovovat 468 základních slabik (příklad nových slabik: kū, chóng, hǎi, nòng). Studenti musí být schopni se slovně vyjádřit v běžných situacích. Pomocí jednoduchých vět předat informace, odpovídát na otázky a vést krátký rozhovor v rámci témat a slovní zásoby druhého stupně.

Stupeň 3:

Správně vyslovovat 608 základních slabik (příklad nových slabik: hūn, nóng, sǐ, yàn). Studenti se musí cítit v každodenních konverzacích pohodlně a musí být schopni vést jednoduché diskuse. Shopnost vyjadřovat se během jednoduchých rozhovorův a za použítí malého počtu složitějších vět se účastnit jednoduché komunikace nebo diskuse.

Čtení 读

Stupeň 1:

Dokáže rozpoznat význam základních 300 čínských znaků a 500 slovíček. S pomocí obrázků nebo pchin-jinu zvládne číst jednoduché texty kolem 100 čínských znaků rychlostí nejméně 80 čínských znaků za minutu. V názvech ulic, mapách, tabulkách a poznámkách dokáže vyčíst ty nejzákladnější informace.

Stupeň 2:

Dokáže rozpoznat význam základních 600 čínských znaků a 1272 slovíček. Pomocí pchin-jinu, ilustrací nebo slovníku může číst základní texty kolem 200 čínských znaků rychlostí asi 100 čínských znaků za minutu. V různorodých textech jako je krátké vyprávění, představení, oznámení a elektronických formách textu dokáže nalézt klíčové informace.

Stupeň 3:

Dokáže rozpoznat význam základních 900 čínských znaků a 2245 slovíček. Schopen číst texty o 300 čínských znacích rychlostí alespoň 100 čínských znaků za minutu. S pomocí slovníku pochopit význam nových slov. Dovede přeskakovat a vyhledávat v souvislém textu. 

Psaní 写

Stupeň 1:

Umí napsat 100 základních čínských znaků. Příklad: 三 (sān tři), 鸡 (jī kuře). Musí umět základní tahy, jejich pořadí ve znacích a užití základní interpunkce. Musí být schopni kopírovat znaky rychlostí nejméně 10 znaků za minutu. Jsou schopni vyplnit formuláře s osobními údaji a zapsat jednoduchou poznámku svým přátelům.

Stupeň 2:

Umí napsat 200 běžných čínských znaků. Příklad: 肉 (ròu maso), 路 (lù cesta). Musí dobře ovládat všechny tahy, jejich pořadí ve znacích a užití jednoduché interpunkce. Musí být schopni kopírovat znaky rychlostí nejméně 15 znaků za minutu. Studenti musí být také schopni sestavit odstavec o délce nejméně 100 znaků na známá témata – představení se, můj den, ve škole – v danné časovém limitu. 

Stupeň 3:

Umí napsat 300 čínských znaků. Příklad: Příklad: 学 (xúe učit se), 住 (zhù bydlet). Musí velmi dobře ovládat pravidla pro psaní tahů a znaků v Čínštině, a použití veškeré interpunkce. Musí být schopni kopírovat znaky rychlostí nejméně 20 znaků za minutu. Studenti musí být schopni v požadovaném časovém limitu napsat e-mail, oznámení nebo článek o délce nejméně 200 znaků.

V dalším článku se podíváme na požadavky na nové HSK 3.0 střední úrovně, tedy úroveň, která bude vyžadována po zahraničních pracovnících a studentech.

Categories
čínské zprávy HSK

nové HSK 3.0 od 1. července 2021

nové HSK 3.0 od 1. července 2021

O tom, jak HSK původně vypadalo a podle čeho se řídí nové HSK 3.0 jsem už psal v minulých dílech seriálu o zkoušce HSK neboli oficiální zkoušce z čínského jazyka pro cizince.

Zdroje: goeastmandarin, Originální čínský dokument

Dnes jsem pro vás připravil informace o zavedení nového testu: dd kdy bude nové HSK 3.0 platit, jak se změnila struktura jednotlivých úrovní a jaké nové požadavky budou muset studenti splnit. Hned na úvod mám dobrou a špatnou zprávu. Ta dobrá je, že se nové HSK 3.0 orientuje na využití čínštiny v reálné každodenní komunikaci, ta špatná je, že se tím požadavky na znalosti zvýšili a nově je nutné umět psát znaky již od úrovně 1.

Studenti, kteří vlastní certifikát HSK 5 a níže by v nové formě testů nedosáhli na lepší než základní stupeň znalostí čínštiny. 

nové HSK 3.0 mají 3 úrovně a 9 stupňů a jsou určeny studentům čínštiny jako druhého jazyka, pro ty, kteří chtějí v Číně žít, studovat nebo pracovat. Pro porovnání s původními HSK 2.0 vydalo ministerstvo školství přehlednou tabulku, ve které je vidět, jak se změnili požadavky na množství slovíček/znaků pro jednotlivé úrovně. Protože však k aktualizaci HSK zkoušek nedošlo po více než 15 let, některá slovíčka jsou zcela nová a některá naopak z testu zmizela. Celkový počet nových slovíček tak může být vyšší než by mohlo z tabulky 1 vyplývat.

Protože však je nové HSK 3.0 zcela novým systémem testování čínštiny a pouhý počet slovíček/znaků je nedostatečným ukazatelem náročnosti a znalostí, jsou k dispozici všechna 4 kritéria (slabiky, znaky, slovíčka, gramatika). Celou statistiku nutných znalostní můžete vidět v tabulce 2. Před lomítkem je počet nových znalostí potřebných na danou úroveň, za lomítkem je celkový součet všech potřebných znalostí.

Jsem rád, že se celý systém od základu změnil. Tak jak byl znalostní test koncipovaný v předchozí verzi zkoušky, vůbec nereflektoval charakteristiky čínského jazyka. Rozdíl mezi znaky a slovy je propastný, slabiky nebyli vůbec brány v potaz a celkově byl test soustředěný výhradně na poslech a čtení.

úroveň (等) HSK 2.0 původní počet slovíček nový počet slovíček rozdíl nové HSK 3.0
HSK 1 150 500 +350 stupeň 1
HSK 2 150/300 772/1272 +972 stupeň 2
HSK 3 300/600 973/2245 +1645 stupeň 3
HSK 4 600/1200 1000/3245 +2045 stupeň 4
HSK 5 1300/2500 1071/4316 +1816 stupeň 5
HSK 6 2500/5000 1140/5456 +456 stupeň 6
není není 5636/11092 není stupně 7-9

Nové HSK je sice náročnější, ale mnohem lépe odráží reálné znalosti čínštiny.

úroveň HSK 3.0 slabiky znaky slova gramatické formy
stupeň 1 269 300 500  48
stupeň 2 199/468 300/600 772/1272 81/129
stupeň 3 140/608 300/900 973/2245 81/210
stupeň 4 116/724 300/1200 1000/3245 76/286
stupeň 5 98/822 300/1500 1071/4316 71/357
stupeň 6 86/908 300/1800 1140/5456 67/424
stupeň 7-9 202/1110 1200/3000 5636 /11 092 148/572

Z tabulek si sami můžete udělat představu a bez příkras lze říct, že nový systém úrovní je co do stránky znalostí mnohem náročnější než ten předchozí. Zároveň je potřeba připomenout, že nebylo výjimkou potkat v Číně zahraniční studenty, kteří i přes absolvování HSK4 nebyli schopni vyprodukovat kloudnou čínskou větu. Takže nové HSK 3.0 se více přiblížili realitě a budou odrážet skutečnou znalost čínštiny.

Popis dovedností na jednotlivých úrovních (等) HSK 3.0

Nejprve si projdeme jazykové schopnosti a dovednosti, které má student ovládat pro splnění požadavků jednotlivých stupňů nové zkoušky HSK 3.0, podrobný popis jednotlivých úrovní 1-9 bude obsahem dalšího článku.

Základní úroveň (初等)

 • Chápat jednoduché čínské texty
 • Účastnit se každodenní konverzace na omezená témata
 • Vyjádřit základní potřeby v oblasti studia, práce a mezilidských vztahů
 • Používání základních větných staveb, jednoduchých vět a frází v komunikaci
 • Základní znalosti čínské kultury a mezikulturních komunikačních dovedností

Střední úroveň (中等)

 • Chápat čínské texty s různými tématy a obsahy
 • Dokázat zahájit a udržovat plynulou konverzaci v čínštině
 • Diskutovat(strukturovaně) o komplikovaných tématech, jako je každodenní život, práce, zaměstnání, sociální a kulturní témata
 • Používat běžné komunikační strategie
 • Dobrá znalost čínské kultury a mezikulturních komunikačních dovedností

Pokročilá úroveň (高等)

 • Porozumět složitým textům na různá témata v různých stylech
 • Pořádat podrobné diskuse na nejrůznější odborná témata
 • Plynule komunikovat o složitých tématech zahrnujících společenský život, akademický výzkum a další oblasti, se skvělou logikou, strukturou a ucelenou organizací textu
 • Důkladné znalosti o čínské kultuře, mezinárodní perspektivu a skvělé mezikulturní komunikační dovednosti
Categories
čínské zprávy

Číňané testují na COVID všechny co se vrací na Nový rok domů

Zdroj 1: Shenzhenský komentář
Zdroj 2: deník Lidové zdraví
Zdroj 3: Chongqingský věstník 

Za posledních 14 dnů se výskyt počtu nakažených a lokálních přenosů v Číně zvýšil z jednotek případů na stovky. Velmi tuhá zima na severu Číny je pravděpodobně jednou z příčin nárůstu šíření viru. Už to nejsou jen případy zavlečené do Číny ze zahraničí (jak by taky mohli, když se mnoho letů začátkem ledna zrušilo), ale jsou to místní případy převážně asymptomatických přenašečů. A právě tato situace vedla soudruhy k bezprecedentnímu kroku. Ani loni v roce 2020, když celá epidemie začínala nebyli ochotni zaříznout tak hlubokou ránu do srdcí čínských občanů a odepřít jim dovolenou na Čínský nový rok. Letos je situace velmi podobná a vypadá to, že z plánovaných 1.7 miliardy cest se uskuteční jen zlomek.

20.1.2021 se v Čínských mediích objevila zpráva o tom, že každý, kdo bude cestovat v rámci každoroční “velké migrace” bude muset podstoupit PCR test na Covid-19 ve lhůtě 7 dní před odjezdem. Jednoduše řečeno, každý kdo se v rámci Číny přesune do jiné lokace musí projít PCR testem na Covid. To rozvířilo vody čínského internetu natolik, že během několika hodin byly oficiální stránky s úředním oznámením zavalené desítkami tisíc dotazů.

“【Vracející se do místa trvalého bydliště se musí prokázat negativním výsledkem PCR testu provedeným v posledních 7 dnech】Náměstkyně Státní komise pro kontrolu a prevenci nemocí Wang Bin: Po celé zemi se v každé vesnici budou odebírat vzorky, ve městech se budou testovat a výsledky testování budou oznámeny do 12 hodin od obdržení vzorků; Pokud tedy za každou cenu musí někdo jet do svého rodiště, je nutné aby předložil potvrzení o negativním PCR testu provedeném v posledních 7 dnech, zároveň se musí místní samospráva připravit na plošné testování a odebírání vzorků.”

Jak mají byrokratičtí aparátčíci ve zvyku, vydali jednověté oznámení s mnoha možnostmi výkladu a bez dalšího vysvětlení. Vysvětlení samozřejmě přišlo v zápětí, ale neobešlo se bez několikahodinových online spekulací ze strany lidově demokratických  občanů. 键盘侠, komentátoři, ale i obyčejní lidé s mobilním internetem si nenechali takto vágní formulaci jen tak líbit. Založili fora, wechatové skupiny a veřejné chaty, kde se dohadovali o tom, co asi tak “básníci” mysleli tím svým nejnovějším protiepidemickým  prohlášením a jak se to bude praktikovat.

Kam se máme jít otestovat?
Kdo nás bude kontaktovat s výsledkem testu?
Jak to bude s čekáním ve frontě?
když se nemáme shromažďovat, budou kapacity testování dostatečné?
Proč rovnou nezrušíte celý Jarní festival, místo abyste zakázali pohyb lidí?
Poud pojedu z málo ryzikové oblasti do málo ryzikové oblasti tak se taky musím nechat testovat?
Jedu poprvé za přítelovo rodinou, to se taky počítá jako cesta do rodiště?
Když jedu do místa, které je velmi blízko, 2 hodiny autem, potřebuju taky negativní test?
Jsem po vakcinaci, musím se otestovat?
Nařekli jste žádný čas ani místo, od kdy dokdy se musíme nechat testovat, a kdy už není třeba se testovat?
Jsem student, když neodjedu, zajistí mi škola podporu – jídlo, ubytování, atd.?
Test jako samoplátce, nebo je to hrazeno? Kolik bude stát jeden test? Množstevní slevy budou?
V týdnu pracuju, o víkendu tam bude velká fronta.
Můžete jasně a stručně zodpovědět základní otázky občanů?
Za chvíli jsou ti svátky, to musím jít do karantény ve všech provinčních městech? 

Do večera bylo vydáno oficiální vysvětlení předešlého oznámení s tím, že je mířeno především na místní samosprávy. KSČ(rozuměj jako Komunistická Strana Číny ne ten zombie relikt na české politické scéně) se rozhodla, že za každou cenu zastaví šíření nákazy. Odhodlala se tedy ke kroku, který si netroufla učinit ani minulý rok, když pandemie ve Wuhanu začala, a defacto nařídila lidem aby zůstali doma a nikam na svátky nejezdili. Co se na ústředí rozhodlo mají za úkol naplánovat a implementovat jednotlivé provincie, města a vesnice svépomocí za účasti místní samosprávy. Jak to vypadá, když mají lokální autority implementovat nařízení nejvyššího vedení můžeme vidět na příkladu vymýcení chudoby nebo tříděnírecyklace odpadu. 

Detailní postupy mají být implementovány na základě 6 pravidel – časná prevence, časná detekce, časný reporting, časná karanténa, časná léčba, silné záruky. Ty budou mít za úkol implementovat i ty nejmenší správní jednotky pro všechny lidi, kteří se budou v rámci svátků přesouvat. Některé provincie motivují své rezidenty aby na svátky zůstali a nevraceli se do rodného města. Od doporučení, přes kapesné 500 yuanů až po bezplatnou návštěvu lékaře.

Jak to dopadne uvidíme už zítra. Minulý rok se na Čínský nový rok přesouvalu na miliardu a půl obyvatel, letos se očekává výrazný pokles. Už se to projevilo v prudkém propadu cen letenek a jízdenek po celé Číně. Naopak lokální cestování a výlety jsou velmi žádané. Pokud však už o Čínské kultuře něco víte, je vám jasné, že její sociální aspekt donutí většinu lidí vzdát se letošních svátků s blízkými a strávit je u obrazovek telefonů s jedním z nespočet online přenosů čínské státní televize(ENG).

Několik přátel, kteří v Číně stále jsou už se rozhodli, že nikam nepojedou a zůstanou v pohodlí domova. Nemyslím, že by czinci byli nějak vyjmuti z nových nařízení, ba naopak, ale chumlat se s dalším 1000 lidí v zimě a 3 hodiny čekat na odběr vzorku není úplně ideální strategie jak se vyhnout nachlazení.