Categories
čínské zprávy HSK

nové HSK 3.0 od 1. července 2021

nové HSK 3.0 od 1. července 2021

O tom, jak HSK původně vypadalo a podle čeho se řídí nové HSK 3.0 jsem už psal v minulých dílech seriálu o zkoušce HSK neboli oficiální zkoušce z čínského jazyka pro cizince.

Zdroje: goeastmandarin, Originální čínský dokument

Dnes jsem pro vás připravil informace o zavedení nového testu: dd kdy bude nové HSK 3.0 platit, jak se změnila struktura jednotlivých úrovní a jaké nové požadavky budou muset studenti splnit. Hned na úvod mám dobrou a špatnou zprávu. Ta dobrá je, že se nové HSK 3.0 orientuje na využití čínštiny v reálné každodenní komunikaci, ta špatná je, že se tím požadavky na znalosti zvýšili a nově je nutné umět psát znaky již od úrovně 1.

Studenti, kteří vlastní certifikát HSK 5 a níže by v nové formě testů nedosáhli na lepší než základní stupeň znalostí čínštiny. 

nové HSK 3.0 mají 3 úrovně a 9 stupňů a jsou určeny studentům čínštiny jako druhého jazyka, pro ty, kteří chtějí v Číně žít, studovat nebo pracovat. Pro porovnání s původními HSK 2.0 vydalo ministerstvo školství přehlednou tabulku, ve které je vidět, jak se změnili požadavky na množství slovíček/znaků pro jednotlivé úrovně. Protože však k aktualizaci HSK zkoušek nedošlo po více než 15 let, některá slovíčka jsou zcela nová a některá naopak z testu zmizela. Celkový počet nových slovíček tak může být vyšší než by mohlo z tabulky 1 vyplývat.

Protože však je nové HSK 3.0 zcela novým systémem testování čínštiny a pouhý počet slovíček/znaků je nedostatečným ukazatelem náročnosti a znalostí, jsou k dispozici všechna 4 kritéria (slabiky, znaky, slovíčka, gramatika). Celou statistiku nutných znalostní můžete vidět v tabulce 2. Před lomítkem je počet nových znalostí potřebných na danou úroveň, za lomítkem je celkový součet všech potřebných znalostí.

Jsem rád, že se celý systém od základu změnil. Tak jak byl znalostní test koncipovaný v předchozí verzi zkoušky, vůbec nereflektoval charakteristiky čínského jazyka. Rozdíl mezi znaky a slovy je propastný, slabiky nebyli vůbec brány v potaz a celkově byl test soustředěný výhradně na poslech a čtení.

úroveň (等) HSK 2.0 původní počet slovíček nový počet slovíček rozdíl nové HSK 3.0
HSK 1 150 500 +350 stupeň 1
HSK 2 150/300 772/1272 +972 stupeň 2
HSK 3 300/600 973/2245 +1645 stupeň 3
HSK 4 600/1200 1000/3245 +2045 stupeň 4
HSK 5 1300/2500 1071/4316 +1816 stupeň 5
HSK 6 2500/5000 1140/5456 +456 stupeň 6
není není 5636/11092 není stupně 7-9

Nové HSK je sice náročnější, ale mnohem lépe odráží reálné znalosti čínštiny.

úroveň HSK 3.0 slabiky znaky slova gramatické formy
stupeň 1 269 300 500  48
stupeň 2 199/468 300/600 772/1272 81/129
stupeň 3 140/608 300/900 973/2245 81/210
stupeň 4 116/724 300/1200 1000/3245 76/286
stupeň 5 98/822 300/1500 1071/4316 71/357
stupeň 6 86/908 300/1800 1140/5456 67/424
stupeň 7-9 202/1110 1200/3000 5636 /11 092 148/572

Z tabulek si sami můžete udělat představu a bez příkras lze říct, že nový systém úrovní je co do stránky znalostí mnohem náročnější než ten předchozí. Zároveň je potřeba připomenout, že nebylo výjimkou potkat v Číně zahraniční studenty, kteří i přes absolvování HSK4 nebyli schopni vyprodukovat kloudnou čínskou větu. Takže nové HSK 3.0 se více přiblížili realitě a budou odrážet skutečnou znalost čínštiny.

Popis dovedností na jednotlivých úrovních (等) HSK 3.0

Nejprve si projdeme jazykové schopnosti a dovednosti, které má student ovládat pro splnění požadavků jednotlivých stupňů nové zkoušky HSK 3.0, podrobný popis jednotlivých úrovní 1-9 bude obsahem dalšího článku.

Základní úroveň (初等)

 • Chápat jednoduché čínské texty
 • Účastnit se každodenní konverzace na omezená témata
 • Vyjádřit základní potřeby v oblasti studia, práce a mezilidských vztahů
 • Používání základních větných staveb, jednoduchých vět a frází v komunikaci
 • Základní znalosti čínské kultury a mezikulturních komunikačních dovedností

Střední úroveň (中等)

 • Chápat čínské texty s různými tématy a obsahy
 • Dokázat zahájit a udržovat plynulou konverzaci v čínštině
 • Diskutovat(strukturovaně) o komplikovaných tématech, jako je každodenní život, práce, zaměstnání, sociální a kulturní témata
 • Používat běžné komunikační strategie
 • Dobrá znalost čínské kultury a mezikulturních komunikačních dovedností

Pokročilá úroveň (高等)

 • Porozumět složitým textům na různá témata v různých stylech
 • Pořádat podrobné diskuse na nejrůznější odborná témata
 • Plynule komunikovat o složitých tématech zahrnujících společenský život, akademický výzkum a další oblasti, se skvělou logikou, strukturou a ucelenou organizací textu
 • Důkladné znalosti o čínské kultuře, mezinárodní perspektivu a skvělé mezikulturní komunikační dovednosti