Categories
čínské zprávy HSK

Historie zkoušky HSK

Historie zkoušky HSK

Provedu vás historií zkoušky HSK a tím jak vypadala do roku 2020. Pokud si chcete přečíst jak vypadá nová zkouška HSK verze 3.0 můžete tak učinit ZDE.

původní článek: 元任对外汉语 (CHN)

Co je HSK? HSK je akronym pro oficiální zkoušku úrovně čínského jazyka hanyu shuiping kaoshi, a vznikla tedy spojením prvních písmen jejího čínského názvu. Jednoduše lze chápat HSK jako ekvivalent anglických zkoušek IELTS a TOEFL. 

K čemu je HSK? Stejně jako pro TOEFL a IELTS, pokud se zahraniční studenti hlásí na čínské vysoké školy, musí prokázat znalost čínského jazyka prostřednictvím HSK testu. Ten je z nařízení ministerstva školství vyžadován pro všechny zahraniční studenty studující na čínských vysokých školách. Mnoho korejských a japonských firem také vyžaduje HSK po svých zaměstnancích. HSK není jen důkazem znalostí čínštiny, ale váže se přímo na získání stipendia a je důležité při hledání práce.

Proto, stejně tak jako čínští studenti vynaloží spoustu úsilí a času na přípravu ke zkouškám TOEFL a IELTS, stráví mnoho cizinců spoustu peněz, času a úsilí při přípravě na HSK.

V budoucnu se HSK může stát jednou ze součástí zkoušek pro imigranty. 

HSK verze 1.0

V roce 1984, pro zajištění rozdělení zahraničních studentů spustila čínská národní vzdělávací komise projekt na vytvoření jednotné zkoušky čínského jazyka nazvané HSK. Po 6 letech vývoje, výzkumu a testování bylo v roce 1990 zahájeno oficiální HSK testování a od roku 1991 se začalo s implementací zkoušky mimo ČLR. Roku 1997 byli ustanoveny 3 stupně (začátečníci, středně pokročilý a pokročilý) tvořené 11 úrovněmi zkoušky. Roku 1992 byly také vydány “Metodické pokyny pro zkoušky z čínského jazyka (HSK)”, podle nich bylo ustanoveno, že HSK je zkouškou jazyka pro nerodilé mluvčí čínštiny a definovány její základní standardy. 汉语水平考试, v pinyinu hanyu shuiping kaoshi, dalo vzniknout zkratce HSK. Od té doby je systematicky budována značka HSK a její pozice jako národní zkoušky čínského jazyka. Do roku 2003 absolvovalo HSK zkoušku na 26 tisíc studentů v 46 centrech v 29 zemích světa.

Hodnocení autorů: V této verzi bylo HSK rozděleno na začátečníky (úroveň 1-3) mírně s středně pokročilé (úroveň 4-8) a pokročilé (úroveň 9-11). Když se studenti nechávali testovat, většina se snažila překonat úroveň 6 nebo 8, pokud uspěli u úrovně 10 byli považováni za mimořádně nadané až božské. HSK verze 1.0 byla poměrně těžká, dá se říct, že byla tak těžká až z ní lidé bláznili a vyústila ve vytvoření specializovaných tréninkových center. V té době byla HSK zkouška především pro Korejce, pro které úspěšné absolvování HSK8 bylo základem pro získání práce ve firmách jako LG, Samsung a SK.

Poznámka překladatele: Vzhledem k tomu, že je zkouška už dost stará potkal jsem jen jednoho člověka, který jí absolvoval. Můj korejský spolužák na univerzitě byl nejstarší z ročníku a jako jediný z cizinců neměl nové HSK. Udělal však HSK9 ve staré verzi zkoušek. Nové HSK6 popisoval takto: “opravdu to není tak těžké jak to vypadá. Je tam sice hodně slovíček, ale gramatika je jednoduchá a oproti zkoušce co jsem dělal já to je mnohem jednodušší. Pokud bude škola chtít, rád jí udělám znovu v novém formátu.” Piaoge má sice silný akcent, ale v gramatice byl lepší než rodilí mluvčí co s námi chodili do ročníku.

HSK verze 2.0

Roku 2004 byla spolupráce mezi Čínou a zahraničím navázána pomocí Konfuciových institutů a celý svět se začal o Činu zajímat. Přibilo zapálených sinologů, jenže všeobecná znalost byla velmi nízká. Za účelem zlepšení HSK testu a aby pomohlo zahraničním studentům čínštiny v systematickém zvyšování úrovně čínského jazyka, nařídilo vedení Konfuciova institutu na každé z poboček provádět nejen výuku, ale i zkoumat situaci výuky čínštiny v zahraničí, a poučit se z výsledků výzkumu v oblasti lingvistiky a pedagogiky. Díky tomu mohl být roku 2009 vydán nový a předělaný HSK test.

Změny v novém HSK testu byli 4: Za prvé, zavedla koncept výuky soustředěný na studenty podle principu “kombinované testování a vyučování, za účelem testování se učíme, za účelem testování vyučujeme”. Za druhé, přeorganizovala úrovně zkoušky z 11 na 6 a zároveň zmenšila rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi. Také upravila množství požadované slovní zásoby, především pro začátečníky, kde na HSK1 je zapotřebí jen 150 slovíček. Za třetí, představila styl vyučován/učení založený na tématech a úkolech, které více reflektovali skutečné použití jazyka. Následné vydání učebnice “Standardní kurz HSK” se dočkalo velmi vřelého přijetí a bylo prodáno na 1,5 milionu výtisků. Za čtvrté, výrazně se zvýšila nabídka služeb spojených se zkouškou. Konzultace, přihlášky a výsledky testů dostupné online se stali standardem a možnost online testování dosáhla 40%. Dále pak kvůli velkému množství testových otázek začali vznikat adaptivní testy řízené UI, domácí testování, cvičné testy a další. 10 let po reformě se HSK testy rychle rozšířili a na konci roku 2019 proběhlo ve 150  zemích světa v 1229 centrech na 800 tisíc testů.

Hodnocení autorů: Společně s budováním Konfuciových institutů se počet studentů čínštiny neustále zvyšuje.  První reforma HSK byla navržena tak aby mohli studenti systematicky zvyšovat svou úroveň čínštiny, dosahovat dobrých výsledků a zároveň měli začátečníci k čínštině lepší přístup.

Poznámka překladatele: Rozdělení do 6 úrovní soudruzi zas tak skvěle nezvládly. Drželi se starého způsobu tvoření stupňů zdvojnásobování množství požadovaného počtu slovíček. Takže zatímco na úroveň 1 jich stačilo 150 na úroveň 6 jich bylo nutno znát 5000. Úrovně 1-3 tak mnozí přeskakovali, protože byly až primitivně jednoduché. Přechod z HSK3 na HSK4 je velký skok a z HSK4 na HSK5 je skok ještě extrémnější. Na úrovni 4 se hodně (západních) studentů zastavilo a přechod z HSK5 na HSK6 představoval další 2 roky studia. Přesto mnohem více studentů dosáhne na nejvyšší úroveň zkoušky než tomu bylo v předchozí verzi.

Tak vypadala historie zkoušky HSK do roku 2020. Od roku 2020 je v plánu nový standard zkoušky HSK o kterém můžete číst v následujícím článku: Nová zkouška HSK verze 3.0 bude mít 9 úrovní