Categories
čínské zprávy HSK

Nová zkouška HSK verze 3.0 bude mít 9 úrovní

Nová zkouška HSK verze 3.0 bude mít 9 úrovní

Dnes si povíme o tom jak bude nová zkouška HSK vypadat v budoucnosti. Pokud si chcete přečíst jak vypadala zkouška HSK ve verzi 1.0 a 2.0 můžete tak učinit ZDE.

originál na 元任对外汉语(CHN)

Co je HSK? HSK je oficiální zkouškou úrovně čínského jazyka hanyu shuiping kaoshi, a tedy spojením prvních písmen jejího čínského názvu. Jednoduše lze chápat HSK jako ekvivalent anglických zkoušek IELTS a TOEFL. 

K čemu je HSK? Stejně jako pro TOEFL a IELTS, pokud se zahraniční studenti hlásí na čínské vysoké školy, musí prokázat znalost čínského jazyka prostřednictvím HSK testu. Ten je z nařízení ministerstva školství vyžadován pro všechny zahraniční studenty studující na čínských vysokých školách. Mnoho korejských a japonských firem také vyžaduje HSK po svých zaměstnancích. HSK není jen důkazem znalostí čínštiny, ale váže se přímo na získání stipendia a je důležité při hledání práce.

Proto, stejně tak jako čínští studenti vynaloží spoustu úsilí a času na přípravu ke zkouškám TOEFL a IELTS, stráví mnoho cizinců spoustu peněz, času a úsilí při přípravě na HSK.

V budoucnu se HSK může stát jednou ze součástí zkoušek pro imigranty. 

Pokud si chcete přečíst o předchozích verzích zkoušky HSK pak můžete ZDE.

HSK verze 3.0

S rozvojem zahraničního čínského vzdělávání a novým konceptem mezinárodních jazykových standardů představovaným “Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky” (CEFR) a “Americkou radou pro výuku cizích jazyků” (ACTFL) si stále více lidí uvědomuje, že HSK rámec je nedostačující. Aby mohl být provozován jako mezinárodní standard výuky, testování a hodnocení musí se neustále vyvíjet.

Ve skutečnosti ve vytváření standardů podniká vedení Konfuciova institutu po celou dobu mnoho kroků:  postupně byli vydány „Přehled a osnovy čínské slovní zásoby a čínského písma“ (1992), „Přehled úrovní čínštiny a čínské gramatiky“ (1996), “Standardy čínské kvalifikace” (2007), “Standardy pro učitele čínštiny” (2007), “Obecná osnova pro mezinárodní výuku čínštiny” (2008), “Principy HSK testování” (2009), “Rozdělení úrovní čínské slovní zásoby, znaků a slabik pro mezinárodní vzdělávání” (2010) atd.

V takovém prostředí, vyvstala potřeba vytvořit “Standardy pro úroveň čínského jazyka”, které navazují na základy a podstatu tradic čínského písma. Adoptovat standardy jiných světových jazyků, vyjít z bohatých zkušeností z výuky čínštiny jako cizího jazyka a soustředit se na studenty. Zformovat nový “profesionální, otevřený, inklusivní” systém standardů, který povede studenty, výuku, testy a hodnocení ve výuce čínštiny jako cizího jazyka k položení dobrých základu v rozvoji mezinárodního čínského vzdělávání.

Na základě výše uvedených skutečností a všeobecného konsensu zahájilo ředitelství Konfuciova institutu za podpory desítek čínských i zahraničních odborníků a komise čínského národního jazyka od roku 2015 vývoj standardů nových. Po pěti letech náročné práce se zrodili nové “Standardy pro úroveň čínského jazyka”. Obsahuje 3 zásadní změny: Za prvé, odráží jedinečnost čínštiny a zahrnuje 4-dimenzionální systém kvantitativních indikátorů: slabik, znaků, slovní zásoby a gramatiky, pro přesné zmapování úrovně čínštiny studenta. Za druhé, v souladu s dalšími mezinárodními standardy hodnocení jazykových úrovní jako je CEFR, ACTFL a další, rozděluje úrovně na konvenční “začátečníky, středně pokročilé a pokročilé”. Kombinuje úrovně HSK v souladu s touto terminologií na 3 stupně a 9 úrovní tak jak je uvedeno v tabulce 1.

V porovnání s testovacími požadavky HSK se tak nejen zvyšuje množství slabik a čínských znaků, ale především se výrazně zvyšují požadavky na slovní zásobu, zejména v pokročilých úrovních 7-9. Za třetí, uchyluje se k všeobecně přijímané teorií studia jazyků, zejména modelů komunikačních jazykových schopností Bachmanna. Kombinuje čínské charakteristiky, pro každý stupeň a úroveň, využívá jazykové kvantitativní indikátory, komunikační dovednosti a obsah tematických okruhů, tři jazykové dimenze úrovně. Pět jazykových dovedností: poslech, mluvení, čtení, psaní a překlad, pak dohromady vytváří nový model 3+5. Jinými slovy, nová metoda 3+5 popisuje úroveň čínštiny studenta komplexně a ve 3 dimenzích. (viz schéma 1).

nová zkouška HSK verze 3.0
Tabulka 1 – rozdělení úrovní nového HSK verze 3.0
metoda 3+5 pro pro novou zkoušku HSK 3.0
Schéma 1 – metoda 3+5 pro novou zkoušku HSK 3.0

Bezpochyby bude budoucí rozvoj a druhá reforma nové zkoušky HSK úzce spjata se “Standardy pro úroveň čínského jazyka“. Bude prosazovat vědecký přístup, bude vycházet z pomoci studentům ve zlepšování jejich úrovně a neustále prosazovat učební a výukový model HSK verze 3.0. Je tedy zřejmé, že HSK a její značka se nebude vzdalovat od současných světových jazykových standardů, ba naopak bude neodmyslitelně spjata s rodinou systémů standardizačních průvodců pokrývajících výuku, testování a hodnocení čínštiny pro cizince.

Hodnocení autorů: Nová zkouška HSK 3.0 byla oznamována na různých sjezdech a fórech již od minulého roku(2019). Nyní byl již plán 3 stupňů a 9 úrovní schválen a celé odvětví průmyslu navázaného na HSK zkoušky budou čekat velké změny. Po tom co bude definována osnova dojde k revizi skutečných i simulačních zadání a vydavatelé učebnic pro HSK začnou neprodleně tisknout nové verze příručky “Standardní kurs HSK”. V budoucnu se cílovou skupinou pokročilých úrovní HSK testů stanou zejména Japonci a Korejci, stejně tak jako se bude HSK výuka rozšiřovat především v jihovýchodní Asii.

Poznámka překladatele:  Zatím není jisté jak přesně budou jednotlivé stupně vypadat, ale prozatím můžete nahlédnou do rozdělení 4-dimenzionálního modelu pro jednotlivé úrovně. Jedno je jisté, zatímco Asijští studenti si stěžovali na na jednoduchost HSK verze 2.0 tak pro Evropské a Americké studenty bylo HSK6 mnohdy nedosažitelné. Souhlasím s potřebou nové zkoušky pokud má připravit studenty na studium na vysoké škole nebo zaměstnání, a doufám, že na rozdíl od předchozí verze HSK verze 1.0 a 2.0 nebude nová zkouška HSK verze 3.0 cvičením v čínské lingvistice, ale opravdu bude respektovat přípravu studentů na reálné situace. Jako největší problém vidím různorodost témat a slovní zásoby, která je nevyhnutelná v ůzce specializované moderní společnosti. Rád bych viděl možnost volby zaměření testových otázek podle určitých oborů.

Pro informace o historii zkoušky HSK si můžete přečíst předešlý článek: Historie zkoušky HSK