Categories
čínské zprávy HSK

nové HSK 3.0 od 1. července 2021

nové HSK 3.0 od 1. července 2021

O tom, jak HSK původně vypadalo a podle čeho se řídí nové HSK 3.0 jsem už psal v minulých dílech seriálu o zkoušce HSK neboli oficiální zkoušce z čínského jazyka pro cizince.

Zdroje: goeastmandarin, Originální čínský dokument

Dnes jsem pro vás připravil informace o zavedení nového testu: dd kdy bude nové HSK 3.0 platit, jak se změnila struktura jednotlivých úrovní a jaké nové požadavky budou muset studenti splnit. Hned na úvod mám dobrou a špatnou zprávu. Ta dobrá je, že se nové HSK 3.0 orientuje na využití čínštiny v reálné každodenní komunikaci, ta špatná je, že se tím požadavky na znalosti zvýšili a nově je nutné umět psát znaky již od úrovně 1.

Studenti, kteří vlastní certifikát HSK 5 a níže by v nové formě testů nedosáhli na lepší než základní stupeň znalostí čínštiny. 

nové HSK 3.0 mají 3 úrovně a 9 stupňů a jsou určeny studentům čínštiny jako druhého jazyka, pro ty, kteří chtějí v Číně žít, studovat nebo pracovat. Pro porovnání s původními HSK 2.0 vydalo ministerstvo školství přehlednou tabulku, ve které je vidět, jak se změnili požadavky na množství slovíček/znaků pro jednotlivé úrovně. Protože však k aktualizaci HSK zkoušek nedošlo po více než 15 let, některá slovíčka jsou zcela nová a některá naopak z testu zmizela. Celkový počet nových slovíček tak může být vyšší než by mohlo z tabulky 1 vyplývat.

Protože však je nové HSK 3.0 zcela novým systémem testování čínštiny a pouhý počet slovíček/znaků je nedostatečným ukazatelem náročnosti a znalostí, jsou k dispozici všechna 4 kritéria (slabiky, znaky, slovíčka, gramatika). Celou statistiku nutných znalostní můžete vidět v tabulce 2. Před lomítkem je počet nových znalostí potřebných na danou úroveň, za lomítkem je celkový součet všech potřebných znalostí.

Jsem rád, že se celý systém od základu změnil. Tak jak byl znalostní test koncipovaný v předchozí verzi zkoušky, vůbec nereflektoval charakteristiky čínského jazyka. Rozdíl mezi znaky a slovy je propastný, slabiky nebyli vůbec brány v potaz a celkově byl test soustředěný výhradně na poslech a čtení.

úroveň (等) HSK 2.0 původní počet slovíček nový počet slovíček rozdíl nové HSK 3.0
HSK 1 150 500 +350 stupeň 1
HSK 2 150/300 772/1272 +972 stupeň 2
HSK 3 300/600 973/2245 +1645 stupeň 3
HSK 4 600/1200 1000/3245 +2045 stupeň 4
HSK 5 1300/2500 1071/4316 +1816 stupeň 5
HSK 6 2500/5000 1140/5456 +456 stupeň 6
není není 5636/11092 není stupně 7-9

Nové HSK je sice náročnější, ale mnohem lépe odráží reálné znalosti čínštiny.

úroveň HSK 3.0 slabiky znaky slova gramatické formy
stupeň 1 269 300 500  48
stupeň 2 199/468 300/600 772/1272 81/129
stupeň 3 140/608 300/900 973/2245 81/210
stupeň 4 116/724 300/1200 1000/3245 76/286
stupeň 5 98/822 300/1500 1071/4316 71/357
stupeň 6 86/908 300/1800 1140/5456 67/424
stupeň 7-9 202/1110 1200/3000 5636 /11 092 148/572

Z tabulek si sami můžete udělat představu a bez příkras lze říct, že nový systém úrovní je co do stránky znalostí mnohem náročnější než ten předchozí. Zároveň je potřeba připomenout, že nebylo výjimkou potkat v Číně zahraniční studenty, kteří i přes absolvování HSK4 nebyli schopni vyprodukovat kloudnou čínskou větu. Takže nové HSK 3.0 se více přiblížili realitě a budou odrážet skutečnou znalost čínštiny.

Popis dovedností na jednotlivých úrovních (等) HSK 3.0

Nejprve si projdeme jazykové schopnosti a dovednosti, které má student ovládat pro splnění požadavků jednotlivých stupňů nové zkoušky HSK 3.0, podrobný popis jednotlivých úrovní 1-9 bude obsahem dalšího článku.

Základní úroveň (初等)

 • Chápat jednoduché čínské texty
 • Účastnit se každodenní konverzace na omezená témata
 • Vyjádřit základní potřeby v oblasti studia, práce a mezilidských vztahů
 • Používání základních větných staveb, jednoduchých vět a frází v komunikaci
 • Základní znalosti čínské kultury a mezikulturních komunikačních dovedností

Střední úroveň (中等)

 • Chápat čínské texty s různými tématy a obsahy
 • Dokázat zahájit a udržovat plynulou konverzaci v čínštině
 • Diskutovat(strukturovaně) o komplikovaných tématech, jako je každodenní život, práce, zaměstnání, sociální a kulturní témata
 • Používat běžné komunikační strategie
 • Dobrá znalost čínské kultury a mezikulturních komunikačních dovedností

Pokročilá úroveň (高等)

 • Porozumět složitým textům na různá témata v různých stylech
 • Pořádat podrobné diskuse na nejrůznější odborná témata
 • Plynule komunikovat o složitých tématech zahrnujících společenský život, akademický výzkum a další oblasti, se skvělou logikou, strukturou a ucelenou organizací textu
 • Důkladné znalosti o čínské kultuře, mezinárodní perspektivu a skvělé mezikulturní komunikační dovednosti
Categories
čínské zprávy HSK

Nová zkouška HSK verze 3.0 bude mít 9 úrovní

Nová zkouška HSK verze 3.0 bude mít 9 úrovní

Dnes si povíme o tom jak bude nová zkouška HSK vypadat v budoucnosti. Pokud si chcete přečíst jak vypadala zkouška HSK ve verzi 1.0 a 2.0 můžete tak učinit ZDE.

originál na 元任对外汉语(CHN)

Co je HSK? HSK je oficiální zkouškou úrovně čínského jazyka hanyu shuiping kaoshi, a tedy spojením prvních písmen jejího čínského názvu. Jednoduše lze chápat HSK jako ekvivalent anglických zkoušek IELTS a TOEFL. 

K čemu je HSK? Stejně jako pro TOEFL a IELTS, pokud se zahraniční studenti hlásí na čínské vysoké školy, musí prokázat znalost čínského jazyka prostřednictvím HSK testu. Ten je z nařízení ministerstva školství vyžadován pro všechny zahraniční studenty studující na čínských vysokých školách. Mnoho korejských a japonských firem také vyžaduje HSK po svých zaměstnancích. HSK není jen důkazem znalostí čínštiny, ale váže se přímo na získání stipendia a je důležité při hledání práce.

Proto, stejně tak jako čínští studenti vynaloží spoustu úsilí a času na přípravu ke zkouškám TOEFL a IELTS, stráví mnoho cizinců spoustu peněz, času a úsilí při přípravě na HSK.

V budoucnu se HSK může stát jednou ze součástí zkoušek pro imigranty. 

Pokud si chcete přečíst o předchozích verzích zkoušky HSK pak můžete ZDE.

HSK verze 3.0

S rozvojem zahraničního čínského vzdělávání a novým konceptem mezinárodních jazykových standardů představovaným “Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky” (CEFR) a “Americkou radou pro výuku cizích jazyků” (ACTFL) si stále více lidí uvědomuje, že HSK rámec je nedostačující. Aby mohl být provozován jako mezinárodní standard výuky, testování a hodnocení musí se neustále vyvíjet.

Ve skutečnosti ve vytváření standardů podniká vedení Konfuciova institutu po celou dobu mnoho kroků:  postupně byli vydány „Přehled a osnovy čínské slovní zásoby a čínského písma“ (1992), „Přehled úrovní čínštiny a čínské gramatiky“ (1996), “Standardy čínské kvalifikace” (2007), “Standardy pro učitele čínštiny” (2007), “Obecná osnova pro mezinárodní výuku čínštiny” (2008), “Principy HSK testování” (2009), “Rozdělení úrovní čínské slovní zásoby, znaků a slabik pro mezinárodní vzdělávání” (2010) atd.

V takovém prostředí, vyvstala potřeba vytvořit “Standardy pro úroveň čínského jazyka”, které navazují na základy a podstatu tradic čínského písma. Adoptovat standardy jiných světových jazyků, vyjít z bohatých zkušeností z výuky čínštiny jako cizího jazyka a soustředit se na studenty. Zformovat nový “profesionální, otevřený, inklusivní” systém standardů, který povede studenty, výuku, testy a hodnocení ve výuce čínštiny jako cizího jazyka k položení dobrých základu v rozvoji mezinárodního čínského vzdělávání.

Na základě výše uvedených skutečností a všeobecného konsensu zahájilo ředitelství Konfuciova institutu za podpory desítek čínských i zahraničních odborníků a komise čínského národního jazyka od roku 2015 vývoj standardů nových. Po pěti letech náročné práce se zrodili nové “Standardy pro úroveň čínského jazyka”. Obsahuje 3 zásadní změny: Za prvé, odráží jedinečnost čínštiny a zahrnuje 4-dimenzionální systém kvantitativních indikátorů: slabik, znaků, slovní zásoby a gramatiky, pro přesné zmapování úrovně čínštiny studenta. Za druhé, v souladu s dalšími mezinárodními standardy hodnocení jazykových úrovní jako je CEFR, ACTFL a další, rozděluje úrovně na konvenční “začátečníky, středně pokročilé a pokročilé”. Kombinuje úrovně HSK v souladu s touto terminologií na 3 stupně a 9 úrovní tak jak je uvedeno v tabulce 1.

V porovnání s testovacími požadavky HSK se tak nejen zvyšuje množství slabik a čínských znaků, ale především se výrazně zvyšují požadavky na slovní zásobu, zejména v pokročilých úrovních 7-9. Za třetí, uchyluje se k všeobecně přijímané teorií studia jazyků, zejména modelů komunikačních jazykových schopností Bachmanna. Kombinuje čínské charakteristiky, pro každý stupeň a úroveň, využívá jazykové kvantitativní indikátory, komunikační dovednosti a obsah tematických okruhů, tři jazykové dimenze úrovně. Pět jazykových dovedností: poslech, mluvení, čtení, psaní a překlad, pak dohromady vytváří nový model 3+5. Jinými slovy, nová metoda 3+5 popisuje úroveň čínštiny studenta komplexně a ve 3 dimenzích. (viz schéma 1).

nová zkouška HSK verze 3.0
Tabulka 1 – rozdělení úrovní nového HSK verze 3.0

metoda 3+5 pro pro novou zkoušku HSK 3.0
Schéma 1 – metoda 3+5 pro novou zkoušku HSK 3.0

Bezpochyby bude budoucí rozvoj a druhá reforma nové zkoušky HSK úzce spjata se “Standardy pro úroveň čínského jazyka“. Bude prosazovat vědecký přístup, bude vycházet z pomoci studentům ve zlepšování jejich úrovně a neustále prosazovat učební a výukový model HSK verze 3.0. Je tedy zřejmé, že HSK a její značka se nebude vzdalovat od současných světových jazykových standardů, ba naopak bude neodmyslitelně spjata s rodinou systémů standardizačních průvodců pokrývajících výuku, testování a hodnocení čínštiny pro cizince.

Hodnocení autorů: Nová zkouška HSK 3.0 byla oznamována na různých sjezdech a fórech již od minulého roku(2019). Nyní byl již plán 3 stupňů a 9 úrovní schválen a celé odvětví průmyslu navázaného na HSK zkoušky budou čekat velké změny. Po tom co bude definována osnova dojde k revizi skutečných i simulačních zadání a vydavatelé učebnic pro HSK začnou neprodleně tisknout nové verze příručky “Standardní kurs HSK”. V budoucnu se cílovou skupinou pokročilých úrovní HSK testů stanou zejména Japonci a Korejci, stejně tak jako se bude HSK výuka rozšiřovat především v jihovýchodní Asii.

Poznámka překladatele:  Zatím není jisté jak přesně budou jednotlivé stupně vypadat, ale prozatím můžete nahlédnou do rozdělení 4-dimenzionálního modelu pro jednotlivé úrovně. Jedno je jisté, zatímco Asijští studenti si stěžovali na na jednoduchost HSK verze 2.0 tak pro Evropské a Americké studenty bylo HSK6 mnohdy nedosažitelné. Souhlasím s potřebou nové zkoušky pokud má připravit studenty na studium na vysoké škole nebo zaměstnání, a doufám, že na rozdíl od předchozí verze HSK verze 1.0 a 2.0 nebude nová zkouška HSK verze 3.0 cvičením v čínské lingvistice, ale opravdu bude respektovat přípravu studentů na reálné situace. Jako největší problém vidím různorodost témat a slovní zásoby, která je nevyhnutelná v ůzce specializované moderní společnosti. Rád bych viděl možnost volby zaměření testových otázek podle určitých oborů.

Pro informace o historii zkoušky HSK si můžete přečíst předešlý článek: Historie zkoušky HSK

Categories
čínské zprávy HSK

Historie zkoušky HSK

Historie zkoušky HSK

Provedu vás historií zkoušky HSK a tím jak vypadala do roku 2020. Pokud si chcete přečíst jak vypadá nová zkouška HSK verze 3.0 můžete tak učinit ZDE.

původní článek: 元任对外汉语 (CHN)

Co je HSK? HSK je akronym pro oficiální zkoušku úrovně čínského jazyka hanyu shuiping kaoshi, a vznikla tedy spojením prvních písmen jejího čínského názvu. Jednoduše lze chápat HSK jako ekvivalent anglických zkoušek IELTS a TOEFL. 

K čemu je HSK? Stejně jako pro TOEFL a IELTS, pokud se zahraniční studenti hlásí na čínské vysoké školy, musí prokázat znalost čínského jazyka prostřednictvím HSK testu. Ten je z nařízení ministerstva školství vyžadován pro všechny zahraniční studenty studující na čínských vysokých školách. Mnoho korejských a japonských firem také vyžaduje HSK po svých zaměstnancích. HSK není jen důkazem znalostí čínštiny, ale váže se přímo na získání stipendia a je důležité při hledání práce.

Proto, stejně tak jako čínští studenti vynaloží spoustu úsilí a času na přípravu ke zkouškám TOEFL a IELTS, stráví mnoho cizinců spoustu peněz, času a úsilí při přípravě na HSK.

V budoucnu se HSK může stát jednou ze součástí zkoušek pro imigranty. 

HSK verze 1.0

V roce 1984, pro zajištění rozdělení zahraničních studentů spustila čínská národní vzdělávací komise projekt na vytvoření jednotné zkoušky čínského jazyka nazvané HSK. Po 6 letech vývoje, výzkumu a testování bylo v roce 1990 zahájeno oficiální HSK testování a od roku 1991 se začalo s implementací zkoušky mimo ČLR. Roku 1997 byli ustanoveny 3 stupně (začátečníci, středně pokročilý a pokročilý) tvořené 11 úrovněmi zkoušky. Roku 1992 byly také vydány “Metodické pokyny pro zkoušky z čínského jazyka (HSK)”, podle nich bylo ustanoveno, že HSK je zkouškou jazyka pro nerodilé mluvčí čínštiny a definovány její základní standardy. 汉语水平考试, v pinyinu hanyu shuiping kaoshi, dalo vzniknout zkratce HSK. Od té doby je systematicky budována značka HSK a její pozice jako národní zkoušky čínského jazyka. Do roku 2003 absolvovalo HSK zkoušku na 26 tisíc studentů v 46 centrech v 29 zemích světa.

Hodnocení autorů: V této verzi bylo HSK rozděleno na začátečníky (úroveň 1-3) mírně s středně pokročilé (úroveň 4-8) a pokročilé (úroveň 9-11). Když se studenti nechávali testovat, většina se snažila překonat úroveň 6 nebo 8, pokud uspěli u úrovně 10 byli považováni za mimořádně nadané až božské. HSK verze 1.0 byla poměrně těžká, dá se říct, že byla tak těžká až z ní lidé bláznili a vyústila ve vytvoření specializovaných tréninkových center. V té době byla HSK zkouška především pro Korejce, pro které úspěšné absolvování HSK8 bylo základem pro získání práce ve firmách jako LG, Samsung a SK.

Poznámka překladatele: Vzhledem k tomu, že je zkouška už dost stará potkal jsem jen jednoho člověka, který jí absolvoval. Můj korejský spolužák na univerzitě byl nejstarší z ročníku a jako jediný z cizinců neměl nové HSK. Udělal však HSK9 ve staré verzi zkoušek. Nové HSK6 popisoval takto: “opravdu to není tak těžké jak to vypadá. Je tam sice hodně slovíček, ale gramatika je jednoduchá a oproti zkoušce co jsem dělal já to je mnohem jednodušší. Pokud bude škola chtít, rád jí udělám znovu v novém formátu.” Piaoge má sice silný akcent, ale v gramatice byl lepší než rodilí mluvčí co s námi chodili do ročníku.

HSK verze 2.0

Roku 2004 byla spolupráce mezi Čínou a zahraničím navázána pomocí Konfuciových institutů a celý svět se začal o Činu zajímat. Přibilo zapálených sinologů, jenže všeobecná znalost byla velmi nízká. Za účelem zlepšení HSK testu a aby pomohlo zahraničním studentům čínštiny v systematickém zvyšování úrovně čínského jazyka, nařídilo vedení Konfuciova institutu na každé z poboček provádět nejen výuku, ale i zkoumat situaci výuky čínštiny v zahraničí, a poučit se z výsledků výzkumu v oblasti lingvistiky a pedagogiky. Díky tomu mohl být roku 2009 vydán nový a předělaný HSK test.

Změny v novém HSK testu byli 4: Za prvé, zavedla koncept výuky soustředěný na studenty podle principu “kombinované testování a vyučování, za účelem testování se učíme, za účelem testování vyučujeme”. Za druhé, přeorganizovala úrovně zkoušky z 11 na 6 a zároveň zmenšila rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi. Také upravila množství požadované slovní zásoby, především pro začátečníky, kde na HSK1 je zapotřebí jen 150 slovíček. Za třetí, představila styl vyučován/učení založený na tématech a úkolech, které více reflektovali skutečné použití jazyka. Následné vydání učebnice “Standardní kurz HSK” se dočkalo velmi vřelého přijetí a bylo prodáno na 1,5 milionu výtisků. Za čtvrté, výrazně se zvýšila nabídka služeb spojených se zkouškou. Konzultace, přihlášky a výsledky testů dostupné online se stali standardem a možnost online testování dosáhla 40%. Dále pak kvůli velkému množství testových otázek začali vznikat adaptivní testy řízené UI, domácí testování, cvičné testy a další. 10 let po reformě se HSK testy rychle rozšířili a na konci roku 2019 proběhlo ve 150  zemích světa v 1229 centrech na 800 tisíc testů.

Hodnocení autorů: Společně s budováním Konfuciových institutů se počet studentů čínštiny neustále zvyšuje.  První reforma HSK byla navržena tak aby mohli studenti systematicky zvyšovat svou úroveň čínštiny, dosahovat dobrých výsledků a zároveň měli začátečníci k čínštině lepší přístup.

Poznámka překladatele: Rozdělení do 6 úrovní soudruzi zas tak skvěle nezvládly. Drželi se starého způsobu tvoření stupňů zdvojnásobování množství požadovaného počtu slovíček. Takže zatímco na úroveň 1 jich stačilo 150 na úroveň 6 jich bylo nutno znát 5000. Úrovně 1-3 tak mnozí přeskakovali, protože byly až primitivně jednoduché. Přechod z HSK3 na HSK4 je velký skok a z HSK4 na HSK5 je skok ještě extrémnější. Na úrovni 4 se hodně (západních) studentů zastavilo a přechod z HSK5 na HSK6 představoval další 2 roky studia. Přesto mnohem více studentů dosáhne na nejvyšší úroveň zkoušky než tomu bylo v předchozí verzi.

Tak vypadala historie zkoušky HSK do roku 2020. Od roku 2020 je v plánu nový standard zkoušky HSK o kterém můžete číst v následujícím článku: Nová zkouška HSK verze 3.0 bude mít 9 úrovní